Nowa choroba cywilizacyjna

Depresja jest obecnie uznana za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Schorzenie to było znane ludziom od czasów Hipokratesa jako melancholia. Osoby z temperamentem zbliżonym do melancholika są wrażliwe, spokojne, lękliwe, smutne, przygnębione, zmęczone, nic ich nie cieszy. Mają trudności z koncentracją uwagi, gorszą pamięć, słabo śpią, budzą się wcześnie, martwią się o przyszłość, są często pesymistycznie nastawione do życia. Charakteryzuje je stan zobojętnienia, zmniejszenie energii, poczucie wewnętrznego napięcia i niepokoju. Unikają kontaktów ze znajomymi i kolegami, nie chcą wychodzić z domu. Sami określają swój stan jako odczucie niemocy, bycie w czarnej dziurze, przeżywanie wewnętrznej pustki, mają wrażenie, że nie są sobą.

W średniowieczu melancholię spostrzegano jako wpływ szatana na człowieka. Kościół uważał, że melancholia jest wynikiem grzechu. W XIX i XX wieku po raz pierwszy niemiecki psychiatra Emil Kraepelin wyodrębnił manię i depresję jako psychozy okresowe występujące naprzemiennie. Obecnie używa się terminu choroba afektywna dwubiegunowa. Po drugiej wojnie światowej liczne badania naukowe pokazały, że depresja nie jest jednolitą chorobą. Obejmuje nie tylko nastrój ale i doświadczenia fizyczne i psychiczne. Depresja jest chorobą całego organizmu. Wpływa na ciało fizyczne, psychikę człowieka, jego sposób myślenia i działania. Ogranicza podstawowe funkcje życiowe takie jak spanie, myślenie i jedzenie. To zespół różnych objawów różnego pochodzenia pojawiających się we wszystkich sferach życia człowieka.

Obecnie problematyka depresji jest szeroko opisana w literaturze, gdzie znajduje się różne nazewnictwo i podziały depresji. Wg kwalifikacji ICD-10 wyróżnia się: 1. depresję łagodną, 2. Depresję umiarkowaną, 3. Depresję ciężką i 4. Depresję ciężką z objawami psychotycznymi. Wg DSM - 4 są to: 1. Zaburzenia afektywne jednobiegunowe, 2. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, 3. Inne zaburzenia nastroju.

Nieznane są dobrze przyczyny rozwoju depresji. Duża rolę przypisuje się czynnikom genetycznym, biologicznym, psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, interpersonalnym. Depresja stała się problemem medycznym i społeczno-ekonomicznym XXI wieku. Więcej przydatnych informacji na temat radzenia sobie z depresją można znaleźć na stronie psychologdlakobiet.pl.

Niewątpliwie jednym ze skutecznych sposobów poradzenia sobie nie tylko z depresją jest metoda odpinania psychologdlakobiet.pl/metoda-odpinania. To nowatorski sposób uwalniający wszelkiego rodzaju problemy emocjonalne i zdrowotne poprzez usuwanie negatywnych wzorców myślowych.